Ekologia

Największą zaletą naszych produktów jest materiał opałowy - drewno.

Drewno ...

  • ...jest najstarszym materiałem opałowym  ludzkości, który daje od niepamiętnych czasów poczucie bezpieczeństwa
  • ...poprzez widoczne płomienie i dające się odczuć uspakajające ciepło wpływa pozytywnie na klimat  wnętrza
  • ...jest w Polsce jako odnawialny surowiec bardzo ceniony i odpowiednio kultywowany
  • ...to opał w Polsce ogólnie dostępny, ponieważ jesteśmy krajem o najwyższym zalesieniu w Europie
  • ...jest neutralne, pod względem obecności dwutlenku węgla w procesie spalania
  • ...jest dostępne w całej Polsce
  • jest wykorzystywane tylko w 10 % jako opał pochodzący z odpadów drewna w lasach

Drewno ma jeszcze jedną istotną zaletę w przeciwieństwie do innych odnawialnych energii, takich, jak słońce, wiatr czy woda...
...budzi w nas emocje.

To oczywiste, że pracujemy nieustannie nad tym, aby nasze produkty uczynić jeszcze bardziej przyjaznymi środowisku. Niemcy uchwaliły z dniem 22 marca 2010 roku najbardziej rygorystyczne ustawy prawne mające na celu ochronę środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony  lasów przed pożarami w zasięgu ogólnoeuropejskim. My przestrzegamy tych norm i wytycznych we wszystkich oferowanych przez nas produktach i mamy na to wiele przykładów. Dla tych, którym te argumenty wydają się niewystarczające mamy jeszcze jeden: Spartherm  oferuje filtr cząsteczek sadzy wymagany przez Bafa, który według udokumentowanych danych filtruje  znacznie więcej, bo aż ponad 60% powstających w czasie procesu spalania czastek sadzy .

Dodatkowo pracujemy bardzo intensywnie nad efektywnym wykorzystaniem pozyskiwanej energii. Oferujemy państwu dla naszych produktów, z możliwością adaptacji lub zintegrowane wymienniki ciepła, w których udział wody wynosi od 25 do około 80% . W ten sposób możecie państwo wyprodukowane w pomieszczeniu ciepło wykorzystać w innym miejscu w domu.
 

 

 

Airbox

System opracowany przez firmę Spartherm  dla zachowania czystości powietrza atmosferycznego.
Drewno jako materiał opałowy ma tę nieocenioną zaletę, że  jest ono, jako paliwo odnawialne, w każdym regionie powszechnie dostępne i wolne od dwutlenku węgla. Jednakże pojawia się tu również ten sam problem, jak w przypadku każdego procesu spalania, mianowicie : powstające spaliny i cząstki sadzy.

Nowoczesne paleniska kominków firmy Spartherm spełniają wszystkie normy i wytyczne rozporządzeń Federalnego Urzędu Ochrony przed nadmiernym stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym i jeżeli nawet rozporządzenia te będą uchwalone w innej formie niż obecna, wkłady kominowe firmy  Spartherm  mogą być eksploatowane bez ograniczenia czasowego.
Spartherm nie zadawala sie jedynie osiąganiem wartości będących granicą między normą a stanem niepożądanym. Chcemy być innowacyjni i zaoferować przełomowe technologie spalania. Jest dla nas ważne dalsze polepszenie jakości życia. Z tego powodu wynaleźliśmy Airbox- urządzenie wytrącające cząstki sadzy, wychwytuje nawet najdrobniejsze niewidoczne cząstki pyłu i w ten sposób przyczynia się do utrzymania czystości powietrza atmosferycznego. 
Dla nas jest to ważna sprawa, dla państwa i państwa dzieci krok w czystrzą przyszłość. Co potrafi Airbox, jak  funkcjonuje i jakie wymagania muszą zostać spełnione?