Regulamin

Regulamin Promocji „Rodzina Spartherm - poszerzona gwarancja”

Spartherm opiekuje się klientem nie tylko przed zakupem, nie tylko w jego trakcie, ale także długo, długo po. Klient może do nas w każdej chwili zadzwonić i zapytać o poradę. Do tego po pierwszym sezonie grzewczym robimy przegląd kominka. Sprawdzamy, czy wszystko działa prawidłowo, doskonalimy palenie i odpowiadamy na wszelkie pytania klientów. Po prostu opiekujemy się klientem. Jak to w rodzinie. W „Rodzinie Spartherm”!

Przedłużając gwarancję z 5 do 10 lat na korpus wkładu kominkowego chcemy zapewnić naszym Klientom jeszcze dłuższe poczucie komfortu związanego z gwarancją. A pozwala nam na to nasza technologia i doświadczenie. Przy okazji chcemy się wyróżnić na rynku - dziesięć lat to naprawdę kawał czasu i nie każdy może sobie na to pozwolić.

1. Przewidziany niniejszym Regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Rodzina Spartherm - poszerzona gwarancja” (zwany dalej „Promocją”), jest organizowany przez firmę Spartherm Polska z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 110, o nr NIP: 599-200-63-26 zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Promocja rozpoczyna się dnia 01.10.2012r, a czas jej trwania jest nieokreślony.

4. Promocja dotyczy wszystkich modeli wkładów kominkowych Spartherm na drewno zakupionych przez Uczestników Promocji wraz z obudową kominkową, w autoryzowanych punktach sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży dostępna jest na stronie www.spartherm.pl. w sekcji Gdzie kupić. Jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości w kwestii autoryzacji danego punktu sprzedaży, wszelkich informacji można zasięgnąć kontaktując się z doradcą technicznym Spartherm: tel. 95 763 97 00 lub e-mail: marketing@spartherm.pl

6. Promocja obsługiwana jest przez firmę Spartherm Polska z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 110, o nr NIP: 599-200-63-26.

7. Dokumentacja urządzenia Spartherm, którego gwarancja ma być poszerzona, musi być zaopatrzona w specjalne zaproszenie – „Witamy w Rodzinie Spartherm”.

8. W celu skorzystania z „Promocji" należy wysłać maila na marketing@spartherm.pl ze skanem karty gwarancyjnej o chęci wzięcia udziału w "Promocji", a po otrzymaniu odpowiedzi o aktywowaniu numeru AB należy zarejestrować produkt na stronie www.spartherm.pl, w sekcji http://www.spartherm.pl/produkt/rejestracja.

    Maila ze skanem karty gwarancyjnej należy wysłać w ciągu 8 tygodni od daty z fakury zakupowej wkładu kominkowego.

9. Poszerzona gwarancja polaga na:

- przedłużeniu gwaranacji z 5 do 10 lat na korpus wkładu kominka.

- usłudze jednego darmowego serwisu Spartherm po pierwszym sezonie grzewczym.
 

10.  Poszerzenie okresu gwarancyjnego następuje w momencie:
- prawidłowego wypełnienia formularza on-line rejestracji produktu
- zgłoszenia przez autoryzowany punkt sprzedaży marki Spartherm informacji, że klient zakupił wkład Spartherm wraz z obudową kominkową.

11. Jeśli Klient pragnie zrealizować poszerzoną gwarancję wynikającą z „Promocji”, należy zgłosić to za pośrednictwem formularza on-line "zgłoszenie problemu technicznego - część dla zarejestrowanych w Rodzinie Spartherm" wpisując numer AB i hasło "przegląd posezonowy"

12. Bezpłatna usługa serwisu posezonowego wynikająca z "Promocji" jest realizowana od 1 kwietnia do 30 września, w terminie uzgodnionym przez Klienta z zespołem serwisantów, przypadającym nie później niż w ciągu pierwszego roku grzewczego od daty kupienia wkładu.

 

Spartherm Polska