Fair Play - standardy współpracy

Szanowni Państwo.

Nieustannym celem Spartherm Polska jest tworzenie współpracy na linii Spartherm –  Partner – Klient w taki sposób, by była ona nie tylko korzystna dla każdej ze stron, ale również respektowała wzajemne oczekiwania.
Nasi Klienci, którzy dokonują zakupu wkładu Spartherm oczekują od naszej Firmy produktu  najwyższej klasy i poczucia dobrze zainwestowanych pieniędzy. Klienci chcą mieć pewność, że usługi u naszych partnerów są kompleksowe oraz świadczone są na najwyższym poziomie.

Państwo, jako nasi Partnerzy, oczekują od nas szybkich i terminowych dostaw zakupionego towaru. Ważnym aspektem jest także dbałość naszej firmy o systematyczne powiększanie liczby Klientów zainteresowanych marką Spartherm, dzięki którym zapewniamy Państwu dodatkowy i stały przychód. Kolejnym istotnym elementem podnoszonym przez Państwa jest sprawiedliwe przestrzeganie zasad przez wszystkich Partnerów.

W trosce o ochronę długofalowego rozwoju branży kominkowej wprowadzimy odpowiednie elementy „Fair Play” eliminujące potencjalne nieprzyjazne praktyki po stronie niektórych Partnerów. Będziemy chronić tych zasad w sposób konsekwentny.

W ramach „Fair Play” zostanie wprowadzony kodeks zdrowej współpracy opisujący dokładnie oczekiwania i zobowiązania z obu stron partnerów. Jesteśmy przekonani, że wartości „Fair Play” umożliwią nie tylko rzetelną weryfikację przestrzegania podstawowych założeń ustalonych w umowach pomiędzy Partnerami a Spartherm Polska, ale pomogą również respektować wzajemne oczekiwania i cele każdej ze stron naszego Programu.

Wierzymy, że nasze wspólne starania umocnią perspektywę długoletniej współpracy.

z poważaniem
Zespół Spartherm Polska