Ekoprojekt Spartherm

                        

 

                  KOMINKI SPARTHERM SPEŁNIAJĄ RYGORYSTYCZNE NORMY UE                                               

 

W 2022r. wejdą w życie rygorystyczne przepisy Unii Europejskiej dotyczące emisji spalin pieców, kominków i innych urządzeń energetycznych. Wszystkie produkty Spartherm oferowane na polskim rynku spełniają te wyśrubowane założenia.

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, potocznie zwana Ekoprojektem, ma za zadanie poprawić jakość pogarszającego się stanu środowiska naturalnego. Norma ta mówi o szczegółowych parametrach jakie powinny spełniać urządzenia grzewcze we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Chodzi tu m. in. o granice emisji pyłów, tlenku węgla, czy tlenku azotu. Ekoprojekt dotyczy nie tylko pieców, czy pomp cieplnych, ale też „ogrzewaczy pomieszczeń na drewno”, do których zalicza się również wkłady kominkowe, które służą jako dodatkowe źródło ogrzewania.

 

 

Kominki które zostaną wprowadzane do obrotu i użytkowania od 1 stycznia 2022 roku  będą musiały spełniać następujące wymogi sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w przepisach rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej:

 

• emisja cząstek stałych (PM) – nie może przekraczać 40 mg/m3 dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet oraz nie mogą przekraczać 50 mg/m3 dla urządzeń z otwartą komorą spalania,

• emisja tlenku węgla (CO) – nie może przekraczać 1500 mg/m3 dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet oraz nie może przekraczać 2000 mg/m3 dla urządzeń z otwartą komorą spalania,

• emisje tlenków azotu (NOx) – nie może przekraczać 200 mg/m3 dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania.

• emisja organicznych związków gazowych (OGC) – nie może przekraczać 120 mgC/m3 dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet,

Ponadto:

• sezonowa efektywność energetyczna – nie może być niższa niż 65% dla urządzeń z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet oraz nie może być niższa niż 30% dla urządzeń z otwartą komorą spalania.

 

 

Firma SPARTHERM oświadcza, że wszystkie obecnie oferowane modele wkładów kominkowych i kominków wolnostojących marki SPARTHERM oraz DRU spełniają warunki prawne uchwał dla wszystkich szesnastu województw.

 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

 

 

Deklaracja producenta - spełnianie dyrektywy ECODESIGN dostępna w formie PDF - pobierz

 

Listę wkładów kominkowych spełniających normy dyrektywy Unii Europejskiej Ecodesign znajdziecie Państwo w OFERCIE Spartherm

 

Pismo dostępne w formie PDF - pobierz

 

Certyfikaty dla poszczególnych produktów Spartherm - pobierz

 

Ekoprojekt dla testowanych produktów - pobierz