Deklaracja zgodności Spartherm

                               DEKLARACJA ZGODNOŚCI                                               


Firma SPARTHERM oświadcza, że wszystkie modele wkładów kominkowych i kominków wolnostojących marki SPARTHERM oraz DRU spełniają warunki prawne uchwał dla poniższych województw, celem wprowadzenia na rynek polski produktów grzewczych.


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

 

  1. UCHWAŁA NR XXXII/452/17 SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  2. UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  3. UCHWAŁA NR XXXII/367/2017 SEJMIK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 26 września 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  4. UCHWAŁA NR 162/17 z 24 października 2017r. SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze wojewódzctwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  5. UCHWAŁA NR XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 24 października 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.